Beste aanwezigen,

Tijdens de jaarwisseling en meestal ook daaraan vooraf koppen de kranten en de nieuwsitems, helaas bijna traditiegetrouw, over het geweld aan de verschillende hulpverleners. Hulpverleners die gewoon het werk doen waarvoor ze zijn aangesteld al dan niet als betaald werk, maar tegenwoordig ook steeds meer als vrijwilliger.

En het verbaast me altijd erg dat dit gebeurt. Natuurlijk…..er is misschien niks nieuws onder de zon, maar als je leest dat tijdens de afgelopen jaarwisseling het geweld tegen die hulpverleners is toegenomen, dan is dat toch zorgelijk te noemen.

En daarmee wil ik het nieuwe verenigingsjaar van de KRB niet al te negatief beginnen, maar als ik die vrijwilliger aan het werk zie, die soms zijn of haar leven op het spel zet voor een ander, dan mogen we daar best ook onze aandacht aan geven.

En die aandacht brengt me dan bij onze eigen vrijwilligers. Want al worden onze mensen niet bekogeld met vuurwerk of stenen, het is me afgelopen zomer en misschien ook de winter wel opgevallen dat ook onze inzet niet altijd even gewaardeerd wordt.

We varen in de weg, we rijden in de weg of waarom rijden we überhaupt, een kind wat beter niet kan afzwemmen wordt totaal niet gewaardeerd door de ouders, ze lopen een partij interessant te doen en soms vliegen we zelfs in de weg als er een helikopter moet landen op de boulevard waardoor je met je fiets niet meer van A naar B kan.

Maar ook bij grotere incidenten moeten omstanders altijd iets vinden van de manier waarop we ons werk uitvoeren. Zeker bij de soms nog jonge strandwachten die ook gewoon maar hun best doen.

Kleine dingen…..misschien niets vergeleken met een vuurwerksalvo naar de hulpdiensten, maar met het maken van deze toespraak viel het me wel ineens even op. Ook wij worden, zij het op kleine schaal, wel eens geconfronteerd met “geweld”. En dat mogen we als vereniging niet zomaar accepteren.

Gelukkig neemt de positiviteit de overhand. Uit reacties op de vele Social Media berichten, na rondleidingen of bezoeken van scholen of bedrijven en zeker ook vanuit de Katwijkse samenleving is er veel respect en positiviteit  voor het werk wat we doen.

We leven in wat de Nederlandse Regering zo graag een participatiesamenleving noemt. Iedereen moet mee kunnen doen. Ik denk dat wel eens, dat is niet echt iets nieuws binnen de KRB daar doen we dat al jaren.

De inzet van velen is dan ook groot en een ieder doet dit op zijn of haar eigen manier. Soms is er behoefte om meer te doen, terwijl anderen het prima vinden om mee te draaien en deel te nemen aan de verschillende activiteiten. En je moet je goed voelen op de manier waarop je daar zelf je invulling aan wilt geven.

De KRB is een grote vereniging. Volgens de cijfers van Reddingsbrigade Nederland, de grootste brigade van Nederland. Er zijn dan ook veel verschillende wensen, maar ook verschillende mogelijkheden en nieuwe inzichten. Dat biedt ruimte aan gezamenlijke activiteiten, om elkaar te ontmoeten en om een bloeiende vereniging in stand te houden.

De verschillende onderdelen en activiteiten binnen de vereniging zijn denk ik breed genoeg om iedereen iets te kunnen bieden. De georganiseerde activiteiten van de AC, zoals een Wie is de Mol, een Spaanse of Amerikaanse avond en de “gewone” wekelijkse soos zijn voor een breed publiek. De verbinding van een vereniging vindt denk ik met name plaats bij zulk soort activiteiten. Maak er gebruik van, een ieder is van hart uitgenodigd. Ook dat is samenwerken en actief meedoen binnen de vereniging.

SAR Katwijk is ook bij uitstek een evenement van de KRB wat ieder onderdeel van de vereniging samenbrengt. Een ieder pakt zijn of haar rol en zet zich voor 100% in. Hier laten we zien wie we zijn en wat we kunnen. En met weer 3 heli’s op de boulevard was SAR in 2019 een groot succes. Al moeten we ons ook realiseren dat dit financieel grote impact heeft. We moeten ons dan ook de komende jaren inzetten en kritisch zijn om het succes van SAR Katwijk te behouden. Vooral kijkend naar de grote inzet van de vrijwilligers hierin.

Het bestuur is van mening dat een groot sociaal gevoel binnen de vereniging bijdraagt aan de kracht die de KRB al jaren in zich heeft. Maar we moeten denk ik ook oppassen dat we niet “lauw” worden, omdat het toch wel goed gaat met de club. We moeten blijven investeren op alle gebieden binnen de vereniging. Het bestuur moet daarin zeker niet achterblijven. Jullie als leden hebben het vertrouwen gegeven om goed voor de vereniging te zorgen. En, binnen de mogelijkheden die we daarin hebben, bij te dragen aan de ideeën en initiatieven die vanuit de leden ontstaan. We zijn daarin ook blij dat de AC het voorstel heeft gedaan om weer eens een ledenfeest te organiseren. Houdt hierover de berichten in de gaten…..want dit kan je toch niet aan je voorbij laten gaan.

Maar ook sociaal als het gaat om hoogtepunten en dieptepunten in iemands leven. Onder ons zijn leden die iemand moeten missen, elkaar hebben gevonden en samen verder gaan of met een geboorte, wat zo gek weg in grote getalen plaatsvind en het ledenaantal lekker laat stijgen, ook dan naar elkaar omzien, geeft meerwaarde binnen een vereniging.

Met de blik op 2020 gericht is het bestuur eind 2019 al gestart met wat voorbereiding op nieuwe “investeringen”. En dan bedoel ik investeren in de jeugd van de vereniging. De opleidingen van het zwembad en het strand zitten vol met jonge mensen die later de vereniging moeten draaien. We zijn van mening dat we hen nu al iets moeten bieden. Als KRB zijn we dankbaar dat we voldoende financiële middelen hebben en hebben gekregen om dit ook te kunnen doen. Zo wordt er gewerkt aan een vlogteam van jonge redders die hun werkzaamheden met de volgers op Social Media gaan delen, wordt er materiaal besteld om in het zwembad leuke oefeningen te kunnen doen, zoals een ijsongeval en zijn er voorstellen gedaan om de strandcursus digitaler en interactiever te maken. Positieve ontwikkelingen om de cursussen interessant te houden. Het digitale is nou eenmaal niet meer weg te denken en we zijn de tijd voorbij dat de getijdencyclus nog werd uitgetekend op een whiteboard. Het komende jaar zal daar dus al meer zichtbaar van zijn.

Maar ook gewoon simpel….. de jonge leden die in het zwembad een bepaald diploma zwemmen al vertellen wat de KRB nog meer doet en ze op een woensdagavond meenemen naar de post om ze enthousiast te maken de strandopleiding te gaan doen.

Het digitale zal überhaupt het komende jaar meer aandacht krijgen. Er wordt achter de schermen hard gewerkt om veel gegevens die nu nog op papier worden verwerkt digitaal te maken. Het kasgeld bij de entree van het zwembad wordt nu al wat meer vervangen door de mogelijkheid om te pinnen en zal op termijn helemaal verdwijnen door bijvoorbeeld een pasjessysteem. De presentielijsten in het zwembad worden al via een tablet ingevuld en Mijn KRB wordt voorbereid op een digitale omgeving voor alle leden. En ondanks dat het meer gemak geeft voor bijvoorbeeld de administratie, voldoen we op deze manieren ook meer aan de steeds strengere regels rondom de AVG. Ontwikkelingen waar we niet onderuit komen.

Zojuist had ik het al even over de financiën van de vereniging. Ondanks dat we daar geen zorgen over hebben, is het wel goed om hier verantwoord mee om te blijven gaan. De meerjaren investeringsbegroting geeft gelukkig al jaren een goed beleid aan in de vervanging en investeringen van de vereniging en we zien ruimte om dit jaar de leden wat meer te kunnen bieden.

Al geeft het onderzoek van de belastingdienst waarover ik een tijdje geleden schreef in de nieuwsbrief ook nog wat zorg. Zoals gezegd zijn er nu geen directe  consequenties voor de KRB, maar we moeten er niet de lichtzinnig over denken. Hierover blijven we jullie op de hoogte houden.

Ook de loods blijft in 2020 onderwerp van gesprek. De huidige fase van de gesprekken met KNRM Katwijk zijn zeer positief, maar nog verkennend. Wie wil wat en heeft wat nodig. De burgemeester heeft in ieder geval uitgesproken achter het plan van samenwerking met betrekking tot nieuwbouw te staan. Van daaruit worden twee werkgroepen gevormd om de belangen van beide partijen te behartigen en zal onderzocht worden of de wensen überhaupt haalbaar zijn. Soms zou je willen dat het allemaal wat sneller zou gaan, maar we moeten ons realiseren dat we met verschillende facetten te maken hebben waar we goed over na moeten denken.

Voor 2020 dus genoeg te doen….. en wil je hierin wat betekenen of meedenken, laat het weten. Graag zelfs.

Tot slot wil ik jullie enorm bedanken voor jullie inzet voor de KRB en wens ik jullie een heel goed en gezond nieuw jaar toe!

——————————————————————–

Naast het traditionele terug en vooruit kijken heeft de voorzitter gisteren tijdens de nieuwjaarsreceptie 2 leden lid van verdienste gemaakt voor hun enorme inzet binnen de vereniging. Bas van Dord en Marianne Schaap gefeliciteerd!