Zoek

Alarmploeg

24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar inzetbaar.

Buiten de zomerperiode (juni tot en met september) waarbinnen de Katwijkse Reddingsbrigade zeven dagen per week op het strand aanwezig is, heeft de KRB een aantal eenheden stand-by staan. Binnen zeer korte tijd kunnen lifeguards worden gealarmeerd en kunnen de eenheden worden ingezet. Hierbij kan het gaan om het redden van een (kite)surfer, het opstarten van een zoekactie of inzet bij andere (nood)gevallen.

Voor dit werk houdt de KRB het hulpverleningsvoertuig en twee varende eenheden paraat. Natuurlijk beschikken de lifeguards ook in deze soms koude periode over goed materiaal. Beschermende kleding is hierbij essentieel. Verder oefenen de strandwachten de gehele winter regelmatig op dit soort situaties. Door middel van het P2000-alarmeringssysteem kunnen de eenheden van de KRB snel worden opgeroepen.

De alarmploeg bestaat uit 25 personen die na een alarmering in zeer korte tijd inzetbaar kunnen zijn. Jaarlijks komt de alarmploeg zo’n zes keer buiten het seizoen in actie. Naast deze acties kan de brigade ondersteuning bieden ten behoeve van de overige hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance).

De KRB is ook lid van de Regionale Voorziening Reddingsbrigades Hollands-Midden (RVR-HM). RVR is een samenwerkingsverband van reddingsbrigades op de schaal van een veiligheidsregio. Een RVR is een herkend, erkend en operationeel ingebed onderdeel van de hulpverleningsstructuur binnen een veiligheidsregio. Bij grootschalige incidenten (zoals bijvoorbeeld bij een overstroming) kunnen de RVR brigades worden opgeroepen. In onze regio zijn dat 7 reddingsbrigades.

Taken van de alarmploeg

  • Inzet op en rond het strand buiten diensttijd in de zomer.
  • Inzet op en rond het strand in de winter
  • Inzet op aanvraag voor de meldkamer bij grootschalige incidenten of ondersteuning van andere hulpdiensten (bijvoorbeeld bij ijsongevallen).
  • Inzet binnen de Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR-HM).

 

De KRB heeft de ambitie om in de toekomst onderdeel te worden van de Nationale Reddingsvloot (NRV) en verder inzetbaar te zijn voor waterongevallen op het binnenwater.

Strandinfo App

Download de strandinfo app hier.

De Katwijkse Reddingsbrigade werkt in het operationele gedeelte onder de naam Lifeguard Katwijk. Dit om de internationale aard van ons werk goed te uiten.

STRANDPOSTEN
De KRB beschikt over 2 nieuwe posten die in de zomer fulltime worden bemand door 11 mensen voor het uitvoeren van diverse taken zoals uitkijk zitten, patrouilleren, hulpverlenen, en vermiste kinderen terugbrengen bij hun ouders.

Zoeken