Zoek

Klachten

Het bestuur van de Katwijkse Reddingsbrigade betreurt het wanneer je een klacht hebt over ons,
onze leden of over de gang van zaken.
Om deze klacht te behandelen en netjes af te kunnen ronden is er een klachtenprocedure opgezet
door onze vereniging. De stappen die doorlopen worden tref je hieronder aan.

Als lid bent, kun je onze interne klachtenprocedure vinden door in te loggen via mijnKRB.
Hierin wordt uitgebreid stilgestaan bij de gedragscode van de KRB, klachten, traumaverwerking
en vind je de gegevens van de vertrouwenspersonen.

Ben je geen lid, dan is de eerste stap om jouw klacht met de betrokken vrijwilliger(s) te
bespreken. Zo kunnen we gezamenlijk kijken of we tot een oplossing kunnen komen.
Kom je er samen niet uit, dan kan je een klacht indienen bij het bestuur. Dit kan door middel van
onderstaand formulier in te vullen. Dit formulier wordt ingelezen door onze secretaris.

Wat gebeurt er met jouw klacht?
Het bestuur overlegt onderling hoe ze jouw klacht gaan behandelen en laten je dit binnen twee
weken weten. Het kan zijn dat je wordt gebeld om de inhoud van je klacht te bespreken. Soms
kan jouw klacht meteen in dat gesprek afgehandeld worden. Lukt dat niet, dan wordt jouw klacht
besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering. Je ontvangt daarna een e-mail, met een
omschrijving van je klacht en de reactie daarop van het bestuur. Op verzoek kan dit daarna nog in
een telefonisch of persoonlijk gesprek worden toegelicht.

 

Strandinfo App

Download de strandinfo app hier.

De Katwijkse Reddingsbrigade werkt in het operationele gedeelte onder de naam Lifeguard Katwijk. Dit om de internationale aard van ons werk goed te uiten.

STRANDPOSTEN
De KRB beschikt over 2 nieuwe posten die in de zomer fulltime worden bemand door 11 mensen voor het uitvoeren van diverse taken zoals uitkijk zitten, patrouilleren, hulpverlenen, en vermiste kinderen terugbrengen bij hun ouders.

Zoeken