Zoek

Klachten

Het bestuur van de Katwijkse Reddingsbrigade vindt het belangrijk dat de leden actief en met plezier mee kunnen doen aan activiteiten binnen de vereniging en zich ook veilig en gehoord voelen. Hiervoor hebben we omgangsregels met elkaar opgesteld. Deze zijn hier te vinden.


Mocht er, om welke reden dan ook, aanleiding zijn om contact te zoeken met bijvoorbeeld de klachtencommissie of wil je eens praten over een (traumatische) ervaring tijdens een reddingsactie, dan zijn er aangewezen personen binnen de verenging waarmee je contact op kan nemen.

Klachten en Klachtencommissie

Wil je een klacht indienen? Meld dit dan bij één van de bestuursleden. Zij kunnen dit uitzetten naar de juiste personen binnen de verenging. Wil je er niet met een bestuurslid over praten, dan kun je ook zelf direct contact opnemen met één van de leden van de klachtencommissie.

Leden klachtencommissie:
Wilma van Duijvenvoorde – de Vreugd
Telefoon: 06-51218109

 

Kees Harteveld
Telefoon: 06-57338640

 

Michael van der Plas (voorzitter)
Telefoon: 06-51955432
E-mail: voorzitter@krb.nl

Traumaverwerking

Praten is heel belangrijk!

Zeker binnen onze verenging kunnen er situaties voorkomen, die indruk op je maken en waar je graag even met iemand over zou willen praten. In veel gevallen wordt, na bijvoorbeeld een ernstige situatie tijdens ons reddingswerk, het traumaprotocol in werking gezet. Betrokkenen worden gebeld of het goed gaat met ze en of ze over de gebeurtenis willen praten.

 

Wil je zelf even met iemand praten, dan kun je contact opnemen met:

Jacomine van Rijn
Telefoon: 06-20455893

 

Jos de Gunst
Telefoon: 06-51671050

Vertrouwenscontactpersoon

Als je vragen hebt over de gedragscode van de KRB, of je vindt dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, dan kan je contact opnemen met één van de vertrouwenscontactpersonen.
Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht voor vragen of advies over pesten, discriminatie, integriteit, enz. Zij kunnen je helpen en aangeven welke stappen je zou kunnen zetten als je te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag.


Gedragscode Katwijkse Reddingsbrigade

Gedragscode

 

Vertrouwenscontactpersonen:
KRB intern: Ada de Gunst
Telefoon: 06-10860500

Extern (geen lid KRB): Corine Hoek
Telefoon: 06-10818248

Kun je voor je gevoel niet binnen de vereniging terecht, kijk dan op deze website of bel het vertrouwenspunt van het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN, onderdeel van NOC*NSF) 0900-2025590. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08:30u en 17:30u.

Als lid van de Katwijkse Reddingsbrigade kun je bij dit vertrouwenspunt terecht met vragen over grensoverschrijdend gedrag. Zij kunnen je helpen de juiste keuzes te maken.

 

Met de gedeelde informatie zal vertrouwelijk worden omgegaan.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Deze verklaring omtrent gedrag moet tegenwoordig vaak opgevraagd worden binnen het arbeidsproces etc. Ook binnen het verenigingsleven wordt deze verklaring steeds meer van vrijwilligers gevraagd. Vooral bij verenigingen waar men omgaat met minderjarigen of andere kwetsbare groepen. Binnen de KRB is besloten om ook van onze vrijwilligers een VOG te vragen. Het gaat dan om de instructeurs in het zwembad, op strand, EHBO en de strandwachten die in het bezit zijn van het Lifeguard diploma.

Strandinfo App

Download de strandinfo app hier.

De Katwijkse Reddingsbrigade werkt in het operationele gedeelte onder de naam Lifeguard Katwijk. Dit om de internationale aard van ons werk goed te uiten.

STRANDPOSTEN
De KRB beschikt over 2 nieuwe posten die in de zomer fulltime worden bemand door 11 mensen voor het uitvoeren van diverse taken zoals uitkijk zitten, patrouilleren, hulpverlenen, en vermiste kinderen terugbrengen bij hun ouders.

Zoeken