Zoek

Help ons mee / lidmaatschap

Je kunt de KRB op meerdere manieren steunen. Door zelf actief lid of redder te worden, maar ook als donateur. Lees hieronder meer over de verschillende mogelijkheden.

Lifeguard worden bij de KRB

Bij de Katwijkse Reddingsbrigade kun je een lifeguard worden! Zowel in het zwembad als op het strand. Bij beide ben je wel verplicht om een opleiding te volgen om je een echte redder te maken. Kijkt u vooral even hier voor meer informatie over deze uitdagende opleidingen, of neem gerust contact met ons op.

Zwembad

In een waterrijk land als Nederland is goed leren zwemmen van groot belang. Niet alleen om zelf plezier in het water te kunnen beleven, maar ook om jezelf te kunnen redden in een noodsituatie. Bij de Katwijkse Reddingsbrigade leren kinderen op een leuke manier hoe zij veilig op en rond het water kunnen zijn. Daarnaast wordt de basis gelegd voor het zwemmend redden. Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Strand

Bent u geïnteresseerd in het strandwerk wat wij als reddingsbrigade doen? Bij de opleidingen op het strand leer je een echte lifeguard te worden! Vanaf 12 jaar kun je beginnen maandagavond de jeugdstrandwacht te volgen. Na het behalen van je EHBO diploma kan je vanaf 15 jaar met de echte lifeguard opleiding beginnen. Op dinsdagavond vinden deze plaats op de KRB Noordpost. Voor informatie over diverse strandcursussen kunt u hier terecht.

Contributie

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 17 per kalenderjaar*

Het lidmaatschap loopt tot 31 december en wordt telkens stilzwijgend verlengd.

Opzeggingen van het lidmaatschap dienen schriftelijk voor 1 december te worden doorgegeven aan de secretaris.

*IBAN NL 32 RABO 0331803402 of NL 14 INGB 0000149245 t.n.v. Katwijkse Reddingsbrigade.

Word lid of donateur

De inzet van de Katwijkse Reddingsbrigade kan slechts worden uitgevoerd indien de brigade beschikt over voldoende professionele mensen en middelen. U begrijpt dat wij uw steun daarbij goed kunnen gebruiken.Word daarom lid of donateur van de Katwijkse Reddingsbrigade!

 

De Katwijkse Reddingsbrigade heeft een ANBI-status. Hierdoor zijn uw giften aftrekbaar bij de opgave inkomstenbelasting.

 

Leden en donateurs worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de brigade.
Ook ontvangen zij jaarlijks het jaarverslag en maandelijks onze digitale nieuwsbrief ‘De Strandwacht’.

Strandinfo App

Download de strandinfo app hier.

Zoeken