Zoek

ANBI

De Katwijkse Reddingsbrigade is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI. Dit houdt in dat de KRB geen schenkings- en/of successierecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen.

Naam: Katwijkse Reddingsbrigade (Ook bekend als KRB)
RSIN: 803812358
Bezoek- en postadres
Doelstelling
De vereniging heeft tot doel het voorkomen van verdrinkingsongevallen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Actueel beleidsplan
 
Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid
  • Michael van der Plas (Voorzitter)
  • Elise Korndorffer (Secretaris)
  • Rogier Hoek (Penningmeester)
  • Judith Bol (Bestuurslid SAR Katwijk)
  • Rick van Duijvenbode (Bestuurslid Strandopleidingen & Materiaal)
  • Galit Rahim (Bestuurslid Stranddienst)
  • Ferry Spros (Bestuurslid EHBO & Zwembad)
  • Jesse de Vreugd (Bestuurslid Activiteiten)
  • Kees de Mol (Bestuurslid Communicatie)

De bovengenoemde bestuursleden ontvangen geen beloning voor de verrichte werkzaamheden. Actieve vrijwilligers die hun bijdrage leveren aan de bewaking van het kustgebied in en rondom Katwijk ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding. De Katwijkse Reddingsbrigade hoeft deze vergoedingen niet aan de Belastingdienst door te geven omdat deze onbelast zijn.

Statuten

statuten2016

Overige documenten
Huishoudelijk Reglement

Strandinfo App

Download de strandinfo app hier.

De Katwijkse Reddingsbrigade werkt in het operationele gedeelte onder de naam Lifeguard Katwijk. Dit om de internationale aard van ons werk goed te uiten.

STRANDPOSTEN
De KRB beschikt over 2 nieuwe posten die in de zomer fulltime worden bemand door 11 mensen voor het uitvoeren van diverse taken zoals uitkijk zitten, patrouilleren, hulpverlenen, en vermiste kinderen terugbrengen bij hun ouders.

Zoeken