Zoek

KRB Kids

Ieder jaar komt de Katwijkse reddingsbrigade (KRB) vele keren in actie om mensen uit gevaarlijke situaties te redden.
Door mensen uitleg te geven over de gevaren van de zee kunnen veel problemen worden voorkomen.
Het voorkomen van verdrinkingsongevallen door voorlichting is een belangrijke taak voor de reddingsbrigade.

De zee is altijd gevaarlijk. Ga niet te diep zee in als je niet gewend bent om te zwemmen.

 

Pas op voor muien

Drie rijen zandbanken. Dit is een natuurlijke bescherming van de kust. Loodrecht op de kust liggen openingen tussen zandbanken, dit noemen we muien. Doordat het water gemakkelijker door deze openingen kan stromen dan over de zandbanken, kan in een mui een zeer gevaarlijke en sterke stroming ontstaan.

Vooral als het laagwater wordt kunnen de muien heel gevaarlijk worden. Het water uit de zwinnen, dat zijn de diepere gedeeltes tussen de banken die evenwijdig aan het strand liggen, zal door de muien wegstromen. Hierdoor ontstaat er een sterke stroming zee in. Het is vaak onmogelijk en heel erg vermoeiend om tegen deze stroming in te zwemmen. Wie in een gevaarlijk mui stroom terecht komt kan zich het best door de stroom mee laten nemen. Dieper in zee wordt de stroming minder sterk. Door dan schuin naar de kant te zwemmen kan je weer veilig op het strand komen. Na springvloed zijn de mui stromen het gevaarlijkst!

Ook hoge golven kunnen muien veroorzaken. De hoge golven slaan over de banken heen en hierdoor komt er te veel water in de zwin. Het te veel aan water zal door de muien naar zee terugstromen. Er ontstaat dan een sterke stroming zee in. Het belangrijkste om te onthouden is: raak niet in paniek!

Strandinfo App

Download de strandinfo app hier.

Animaties

Zoeken