Zoek

Nieuws

Coronavirus – Update

Beste Leden,

Met de mededelingen die het kabinet op 21 april heeft gedaan, is er voor de Katwijkse Reddingsbrigade helaas niets veranderd.

Het Bestuur heeft daarom besloten om alle maatregelen die eerder zijn genomen te handhaven tot 20 mei. Binnen de vereniging zullen tot die tijd geen activiteiten, in welke vorm dan ook, plaatsvinden.

Er zijn veel vragen rondom de inzet op strand nu en de komende periode. Voor nu houden we ons aan het plan zoals dat eerder met de alarmploeg is gecommuniceerd. Hoe we richting de zomer vormgeven aan de wacht is nog onduidelijk. De voorbereidingen zullen daarom “gewoon” worden getroffen. Mochten we in de loop van de tijd toch meer ruimte krijgen, dan kunnen we direct aan de slag.

De vereniging is gelukkig financieel gezond. De crisis heeft geen directe invloed op de financiën van de KRB. De begroting 2020 die in de ALV van 2019 al is goedgekeurd kan daarom, zoals het er nu naar uitziet, doorgezet worden. Dat geeft een goed gevoel en een zorg minder.

De ledenvergadering wordt, zoals al eerder medegedeeld, uitgesteld. Er is nog geen nieuwe datum gepland. De statuten schrijven voor dat we een ALV in de eerste vier maanden van het jaar moeten organiseren. Vanwege de huidige crisis is dit niet mogelijk en volgen we de berichtgeving over de wettelijke uitsteltermijn en op welke wijze de ALV dan plaats moet vinden. Omdat twee bestuursleden herkozen zouden worden tijdens de ALV zullen deze in functie blijven tot aan de eerst volgende ledenvergadering.

Het bestuur vraagt hiervoor jullie begrip. Iedereen moest de afgelopen periode even schakelen. De vereniging draait op dit moment op een ongewone manier. Geweldig hoe de verschillende commissies binnen de KRB hebben bijgedragen aan oplossingen en adviezen voor het bestuur. We moeten het met z’n allen doen en verantwoordelijkheid nemen! Het bestuur bedankt een ieder voor het begrip, geduld en de hulp die geboden wordt! Zo is de KRB, ondanks dat we elkaar niet zien, nog steeds die mooie, saamhorige vereniging. Laten we dat vasthouden.

 

Namens het bestuur,

Michael van der Plas

Voorzitter

Delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Zoeken

Volg ons op

Zoeken